• Să inițiem și să trimitem membri din cadrul sucursalei FOCAS Bucureștii Noi în Comitete Cetățenești Consultative create pe lângă administrația locală sau municipală pe diverse teme precum, salubrizare, mobilitate urbană, bugetare participativă, transport public în comun, urbanism, parcuri, spații verzi s.a.
  • Să dezvoltăm o conlucrare deschisă și constructivă, bazată pe competențe, cu toți decidenții care influențează viața comunității noastre.
  • Întâlnire la 2 luni de zile cu grupul consilierilor locali sector 1 și la 3 luni de zile cu consilierii generali din CGMB, care sunt responsabili de Zona Urbană Bucureștii Noi sau ori de câte ori se impune la cererea uneia dintre părți.
  • Întâlnire trimestrială cu Primarul sectorului 1 și semestrială cu Primarul General sau ori de câte ori se impune la cererea uneia dintre părți.

Leave a Reply